NILLE SVENSSON

ÖRNSBERGSAUKTIONEN 2012

>

SIZE:

PAGES

PRINT

EDITIONS

TEXT

PRICE

RELEASED

ISBN

 

DESIGN

PHOTO

190x250mm

48

COLOUR

SOFT COVER

SWEDISH & ENGLISH

149:-

2012

978-91-7437-718-7

 

NILLE SVENSSON

VIKTOR SJÖDIN

Örnsbergsauktionen är en utställning med svensk och internationell studioproducerad design som hålls under Stockholm design week och som avslutas med en auktion. Detta är katalogen till 2012 års Örnsbergsauktion vilken är en veritabel matrikel över samtida avant garde-formgivare. Initiativtagarna till Örnsbergsauktionen är formgivarna Simon Klenell, Fredrik Paulsen och Kristoffer Sundin.

 

Ur förordet av Nille Svensson:

 

Objekt av det här slaget för oftast en blygsam tillvaro. När de finner sitt berättigade är det oftast som det exklusiva, handgjorda objektet, som gränsar till hantverket, konsthantverket eller till och med konsten. Och upplyfts på grund av sin materiella exklusivitet och status som unikt, i betydelsen omöjligt att reproducera. Därför riskerar det att slentrianmässigt tolkas som stående i opposition mot det massproducerade föremålet. Jag vill dock hellre se dem som ett slags grundforskning i design. De må vara exklusiva i sin nuvarande manifestation men de är alla strävanden att undersöka och uppnå resultat som leder formen framåt, och som med all grundforskning är den slutgiltiga nyttan svår att förutse. Mycket kommer kanske aldrig att möta oss i form av en slutförd produkt men det estetiska stoff som behandlas i alla dessa prototyper och one off-objekt kommer med all säkerhet att sippra in i den mer populariserade delen av designkulturen. De är i många fall en föraning om vad som komma skall, när prototypen blivit en färdig produkt, när experimentet blivit konvention, mainstream.

 

 

Örnsbergsauktionen is the name of an annual exhibition/auction of swedish and international studio-produced design objects. Örnsbergsauktionen 2012 was part of Stockholm design week and was initiated by designers Simon Klenell, Fredrik Paulsen och Kristoffer Sundin. The catalogue is virtual ”Who's who” of contemporary swedish avant garde designers.

 

From the foreword by Nille Svensson:

 

In my opinion, not enough attention is paid to these kind of objects and when it is, the emphasis is often that they are exclusive,

handmade, bordering to craft and even art. They are valued based on their material exclusivity and uniqueness in the meaning ”impossible to reproduce” and therefore runs the risk of being interpreted as being opposed to the massproduced object. I for one choose to see them as a kind of basic research that might just as well aim for a broad application. Exclusive as they might be, they are just experiments in design, and as in all basic research the final value of it is hard to predict. Some might never be presented to us in the form of a finished product but the design endevours that is put into these prototypes will eventually permeate popular design culture. They are as a whole a premonition of things to come.

WEB SHOP

BOKUS

ADLIBRIS