KAREL CAPEK

R.U.R

>

SIZE

PAGES

PRINT

EDITIONS

TEXT

PRICE

RELEASED

ISBN

 

DESIGN

ILLUSTRATION

145x200

176

COLOUR / B&W

SOFT COVER

SWEDISH ONLY

169:-

2016

978-91-7611-546-6

 

NILLE SVENSSON

STINA LÖFGREN

WEB SHOP

BOKUS

ADLIBRIS

Från Lena Anderssons förord:

 

”Det finns en klar punkt vid vilken människans kreativitet leder henne in i katastrofer av olika slag. Det sker när hon genom uppfinningar tror sig kunna upplösa de sociala banden, när hon förnekar ömsesidighet och endast ser antagonism mellan grupper och individer, när hon glömmer att hon är dömd att samarbeta.”

 

Den tjeckiske dramatikern och författaren Karel Capeks (1890–1938) klassiska drama R.U.R. utkom första gången 1920 och blev snabbt en internationell succé. Det är idag kanske mest känt som verket som lanserade ordet ”robot”  (från tjeckiskans ”robota” som betyder ungefär slav, eller livegen)  i betydelsen konstgjord människa, vilket i olika former blivit det vedertagna begreppet på de flesta av världens språk. Boken har översatts och bearbetats flera gånger till svenska, bland annat satte Sveriges Radio upp en radioteaterversion redan 1934. 2016 års nya svenska bearbetning är dock den första som helt följer originaltexten. Denna nya utgåva är illustrerad av Stina Löfgren och författaren Lena Andersson har skrivit ett nytt förord. Dessutom innehåller utgåvan den text som Karel Capek kände sig nödgad att skriva som ett svar på den diskussion som fördes i England efter premiären och som Capek tolkade som att hans syfte med dramat till stora delar hade missuppfattats.

 

Lyssna på Kulturen i P1 om R.U.R.