SEPIDAR HOSSEINI

DSL

>

SIZE

PAGES

PRINT

EDITIONS

TEXT

PRICE

RELEASED

ISBN

 

DESIGN

148x210

126

COLOUR / B&W

SOFT COVER

SWEDISH ONLY

129:-

2014

978-91-7609-181-4

 

SEPIDAR HOSSEINI

 

Design Lab S är en plattform, en ateljé och människor som utbyter idéer och estetiska uttryck. Drömmar och fantasier är kanske det viktigaste en människa har. De behöver en plats att gro på och en plats att lyfta ifrån. En plats som värnar det egna skapande språket, vari meningsfullhet och fantasi växer och får fäste.

Designern och arkitekten Samir Alj Fält välkomnar besökarna till denna designateljé att experimentera med olika material och estetiska uttryck. Tillsammans bygger de konstruktioner, modeller, drömmar och lämnar avtryck i närmiljön.

Design Lab S agerar utifrån drömmarna om en vackrare värld och kraften i att skapa egna saker. Besökarnas fantasi vägleder dem att lämna fysiska avtryck i omvärlden. Upplevelsen av att var och en kan vara med och hitta på hur världen ska se ut bekräftas och stärks.

Design Lab S vill verka för allas möjlighet att få uttrycka erfarenheter, upplevelser, perspektiv och minnen genom bild- och formspråk. Där former och färger växer fram växer också nya upplevelser och möten. Och ny kunskap kan ta plats.

 

 

Design Lab S is a design and art laboratory for children in the ages between 9 and 13 and is run by the designer Samir Alj Fält who also frequently consults art institutions and museums as a exhibition designer. Samir grew up in Skärholmen during the 70s and are now inspired by working together with youngsters from the neighborhood.

Together with the dramapedagogue and project manager Frida Sandegård Samir invites children from the neighbourhood to explore art and design through playfull scenarios. The process of making is just as important as the outcome.

Design Lab S believes in the importance of making art and creative spaces available for everyone. Design is about story telling and taking/making space for identity, belonging, dreams and the playfull games that follow us through life and makes it more beautiful and functional.

By working/playing together with the best, children, we find ourselves in a state of mind that leads to new inventions and creative expressions. This is a book about our first year and the story doesn't end here. Let us never stop.

Remember, everything is made up. And can be remade.