JENNY MÖRTSELL

YORK

>

SIZE

PAGES

PRINT

EDITIONS

TEXT

PRICE

RELEASED

ISBN

 

DESIGN

PHOTO

180x250mm

724

 B&W

SOFT COVER

SWEDISH & ENGLISH

209:-

2011

978-91-7437-225-0

 

NILLE SVENSSON

JENNY MÖRTSELL

WEB SHOP

BOKUS

ADLIBRIS

Från förordet av Nille Svensson:

 

”… dessa okända människor som möter min blick. Som skrattar, ler, röker, dricker, sover. Alla som är på väg någonstans. Vissa ser ut att verka mer säkra på att lyckas än andra. De flesta är fortfarande i limbo mellan drömmar och förverkligande. Mellan inre rikedom och yttre. De flesta har en plan, andra inte. De har löst biljett till en upplevelse, en ride. Alla är där. Men ingen är riktigt hemma. Än. Nu händer det. Snart. Min tur. Idag, ikväll, eller imorgon. Jennys bilder beskriver en cirkelrörelse, både i det stora och det lilla. De visuella noderna gardin-matförpackning-ölglas-katt-skivtallrik-asfalt. I glappet mellan dem kan man ana hennes dygn. Hennes liv. At the end of the party, there is always the rent.”

 

 

Jenny Mörtsell är en tecknare mm. uppvuxen på Kungsholmen i Stockholm. Vid 6 års ålder fick hon en teckning publicerad på insändarsidan i Pellefant. Vid 27 års ålder tog hon en magisterexamen i Grafisk Design & Illustration vid Konstfacks Universitet. Sedan 2008 bor hon i Brooklyn, NY och äger 6 analoga kameror.

 

 

From the foreword:

 

”… all these unknown people meet my gaze and it makes me wonder. They laugh, smile, drink, sleep. All of them, going somewhere. Some look more certain to succeed than others. Most of them still in a state of limbo, in between dreams and fulfillment. In between inner wealth and outer. Most of them with a plan, others not. They got a ticket. To ride. Everyone is still at the party. No one is home. Free. Yet. Soon. My turn. Today, tonight or tomorrow. Jenny's images makes a circular movement, both on a larger and a smaller scale. The visual nodes curtains-food packaging-beer mug-cat-turn table-asphalt. In the gap in between them you can just barely make out her day. Her life. At the end of the party there is always the rent.”

 

 

Jenny Mörtsell is a drawerer etc. from Stockholm, Sweden. Aged 6, she got a drawing published on the readers submission page in the Swedish comic magazine "Pellefant". Aged 27 she graduated the masters' program in Graphic Design & Illustration from Konstfack University of Arts, Crafts and design. She is currently based in Brooklyn, New York and own 6 analogue cameras.