>

SOM ETT FÖRLAG FAST COOLT

 

NILLEDITIONS ÄR ETT STOCKHOLMSBASERAT BOKFÖRETAG SOM STARTADES OCH DRIVS AV VISUALISTEN NILLE SVENSSON. NILLEDITIONS OPERERAR HELT OBEROENDE OCH GER UT BÖCKER OCH BOKPROJEKT UTAN DIREKT STÖD ELLER YTTRE FINANSIERING. UTGIVNINGEN PRÄGLAS AV MATERIAL SOM NILLE SVENSSON INITIERAR, LETAR UPP, SNUBBLAR ÖVER, ELLER KORSAR HANS VÄG PÅ ANNAT SÄTT. PUBLICERING SOM ETT UTTRYCK I SIG SJÄLVT, EN SPEGLING AV ETT PERSONLIGT PERSPEKTIV FRÅN EN SUBJEKTIV KULTURELL INTRESSESFÄR.

 

NILLEDITIONS LOGOTYPE ÄR GJORD AV KARIN HAGEN.

HEMSIDAN OCH PRODUKTFOTOGRAFIERNA ÄR SKAPADE AV NILLE SVENSSON.

 

DET GÅR BRA ATT MAILA NILLEDITIONS PÅ

INFO@NILLEDITIONS.COM

ZERO BOOKS GIVEN

 

NILLEDITIONS IS A STOCKHOLM BASED BOOK COMPANY INITIATED AND OPERATED BY VISUALIST NILLE SVENSSON. NILLEDITIONS IS TRULY INDEPENDENT AND MAKES PUBLISHING DECISIONS UNAFFECTED BY EXTERNAL FUNDING OR ECONOMIC SUPPORT. THE PUBLICATIONS ARE INITIATED, EXCAVATED, DISCOVERED, OR SIMPLY STUMBLED OVER BY NILLE SVENSSON. THE AIM IS TO EXPLORE THE ACT OF PUBLISHING AS A WAY OF PERSONAL EXPRESSION. A WAY TO MIRROR A PERSONAL PERSPECTIVE FROM A SUBJECTIVE CULTURAL ORBIT.

 

NILLEDITIONS LOGOTYPE IS CREATED BY KARIN HAGEN.

THE WEB SITE AND ALL PRODUCT PHOTOS ARE CREATED BY NILLE SVENSSON.

 

YOU ARE WELCOME TO CONTACT NILLEDITIONS BY EMAILING INFO@NILLEDITIONS.COM